Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken för medarbetare inom LSS

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken för medarbetare inom LSS

Vård och omsorg | 2 timmar och 18 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig allt om hur man genomför ett effektivt kvalitetsarbete inom LSS med vår online utbildning för medarbetare. Starta din utbildning idag!

I den här utbildningen får du som arbetar inom LSS-verksamhet hjälpa till att utveckla yrkesroller, arbetssätt, synsätt och verksamheten som helhet. I utbildningen berörs bland annat Socialstyrelsens förväntningar avseende kvalitet, salutogen hälsoteori och KASAM, IVO:s förväntningar kring arbetssätt och synsätt samt yrkesrollens 6S.

Efter utbildningen får du genomföra en hemuppgift.

Relevanta nyckelord: Kvalitetsarbete, LSS, Personcentrerad vård, Verksamhetsutveckling, Kvalitetssäkring, Dokumentation, Journalföring, Personlig assistans

Publicerad: 2022-07-12

Innehåll

 • Vad är kvalitet?
 • Att skapa kvalitet
 • Praktiskt arbetssätt och synsätt
 • Bristande kvalitetsarbete
 • Omsorgshistorik
 • IVO:s förväntningar
 • Medarbetarnas ansvar och möjligheter
 • Att skapa delaktighet
 • Att skapa hälsa och arbeta salutogent
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • CARE - Create, Act, Reflect, Evolve
 • Individens behov
 • Att vara stödperson och leda omsorgsprocessen
 • Samsyn och samarbete i arbetsgruppen
 • Fallbeskrivning och systematiskt kvalitetsarbete
 • Hemuppgift

Delmoment

1. Introduktion till kursen Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken för medarbetare inom LSS

Utbildare Johan Appel presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

2. Kvalitet, vad är det?

I delmomentet förklarar Johan hur omsorgspersonalen kan arbeta mer salutogent.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

3. Kvalitet, vad är det? Socialstyrelsens definition

I delmomentet förklarar Johan Socialstyrelsens definition av kvalitet.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

4. Kvalitet - Det finns inte, det skapas

I delmomentet berör Johan hur vi skapar kvalitet.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

5. Kvalitet - Arbetssätt och synsätt

I delmomentet går Johan in på det praktiska kvalitetsarbetet, dess synsätt och arbetssätt.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

6. Kvalitet - Exempel på bristande kvalitetsarbete

I delmomentet tar Johan upp exempel på bristande kvalitetsarbete och vad som kan göras åt det.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

7. Omsorgshistorik

I delmomentet berör Johan vilka synsätt och arbetssätt som har använts historiskt inom vård och omsorg.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

8. Vad önskar IVO? Förväntat arbetsätt och synsätt

I delmomentet går Johan igenom IVO:s förväntningar avseende synsätt och arbetssätt.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

9. Yrkesrollens 6S - Introduktion till medarbetarens ansvar och möjligheter

I delmomentet ger Johan en introduktion till yrkesrollens 6S.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

10. Yrkesrollens 6S - Skapa delaktighet

I delmomentet berör Johan hur du kan hjälpa brukaren att känna sig delaktig.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

11. Yrkesrollens 6S - Skapa hälsa, det salutogena perspektivet

I delmomentet tar Johan upp salutogen hälsoteori och KASAM.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

12. Yrkesrollens 6S - Systematiskt kvalitetsarbete - Introduktion

I delmomentet ger Johan en introduktion till systematiskt kvalitetsarbete.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

13. Yrkesrollens 6S - Systematiskt kvalitetsarbete - CARE & CREATE

I delmomentet går Johan igenom CARE och den första aspekten CREATE.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

14. Yrkesrollens 6S - Systematiskt kvalitetsarbete - ACT

I delmomentet går Johan igenom CARE och den andra aspekten ACT.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

15. Yrkesrollens 6S - Systematiskt kvalitetsarbete - REFLECT

I delmomentet går Johan igenom CARE och den tredje aspekten REFLECT.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

16. Yrkesrollens 6S - Systematiskt kvalitetsarbete - EVOLVE

I delmomentet går Johan igenom CARE och den fjärde aspekten EVOLVE.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

17. Yrkesrollens 6S - CARE på olika nivåer

I delmomentet ger Johan exempel på hur CARE kan användas på olika nivåer i verksamheten.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

18. Yrkesrollens 6S - Se och möta individens behovProva!

I delmomentet berör Johan anknytning och individens behov.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

19. Yrkesrollens 6S - Stödpersonen, ledare av omsorgsprocessen

I delmomentet går Johan igenom stödpersonens roll i omsorgsprocessen.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

20. Yrkesrollens 6S - Samsyn och samarbete

I delmomentet tar Johan upp samarbete och samsyn mellan vårdgivarna.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

21. Introduktion till fallbeskrivning

I delmomentet introducerar Johan området om fallbeskrivning.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

22. Fallbeskrivning efter systematiskt kvalitetsarbete

I delmomentet använder Johan en fallbeskrivning för att visa hur systematiskt kvalitetsarbete kan gå till i praktiken.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

23. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

24. Hemläxa

I det här bonusdelmomentet får du genomföra en hemläxa.

Utbildare: Johan Appel
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 18 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken för medarbetare inom LSS och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken för medarbetare inom LSS måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken för medarbetare inom LSS 963 1 2430

Kontakt