Smärta hos äldre - Grundkurs

Smärta hos äldre - Grundkurs

Vård och omsorg | 54 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig mer om smärta hos äldre genom vår grundkurs online. Du får en solid grund för att förstå och behandla smärta hos äldre. Börja din utbildning idag!

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med äldre och behöver bli införstådd i hur smärta hos äldre yttrar sig och bör behandlas. Utbildningen berör definition och förekomst av smärta, vad akut, långvarig smärta och central sensitisering innebär, vilka åldersförändringar som kan förväntas, kulturella aspekter kring smärtbehandling samt hur du följer upp och utvärderar behandlingen.

Fortsätt gärna med Smärta hos äldre - Fördjupningskurs.

Relevanta nyckelord: Smärta, Äldreomsorg, Smärtbedömning, Smärtlindring, Palliativ vård, Geriatrik, Smärtbehandling, Smärtutredning

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Medellivslängd och definition av smärta
  • Förekomst av smärta
  • Akut, långvarig smärta
  • Central sensitisering
  • Åldersförändringar
  • Smärta föder smärta
  • Uppföljning och utvärdering
  • Varför ska smärtan behandlas?
  • Kulturella aspekter

Delmoment

0. Introduktion till kursen Smärta hos äldre - Grundkurs

Utbildare Ulrika Thorsson presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

1. Medellivslängd och definition av smärta

I delmomentet berör Ulrika medellivslängd och definition av smärta.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

2. Förekomst av smärtaProva!

I delmomentet tar Ulrika upp förekomst av smärta.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

3. Akut, långvarig smärta

I delmomentet går Ulrika in på akut, långvarig smärta.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

4. Central sensitisering

I delmomentet förklarar Ulrika central sensitisering.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

5. Åldersförändringar

I delmomentet tar Ulrika upp åldersförändringar.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

6. Smärta föder smärta

I delmomentet förklarar Ulrika hur smärta föder smärta.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

7. Uppföljning och utvärdering

I delmomentet berör Ulrika uppföljning och utvärdering.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

8. Varför ska smärtan behandlas?

I delmomentet förklarar Ulrika varför smärtan ska behandlas.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

9. Kulturella aspekter

I delmomentet belyser Ulrika kulturella aspekter.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

10. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Ulrika Thorsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Smärta hos äldre - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Smärta hos äldre - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Smärta hos äldre - Grundkurs 792 1 1725

Kontakt