Krediträtt - med leasing, skuldebrev och ränta

Krediträtt - med leasing, skuldebrev och ränta

Ekonomi | Juridik | 49 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig allt om Krediträtten med denna kompletta online utbildning. Du lär dig om leasing, skuldebrev och ränta och blir en expert på området.

Skaffa koll på hur du utformar eller tolkar avtal i olika finansieringssammanhang och vilka delar du ska ha med. Utbildningen behandlar krediträtt, företagsfinansiering och säkerhet, och riktar sig till dig som driver företag. Utbildningen klargör begrepp och hur det fungerar med skuldebrev, ränta, preskriptionstid, finansiell och operationell leasing, m.m.

Relevanta nyckelord:Affärsjuridik, Kreditbedömning, Avtalsrätt, Skuldebrev, Finansiering, Ränteberäkning, Företagslån, Leasingavtal

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Skuldebrev
  • Revers
  • Ränta
  • Preskription
  • Säkerhet
  • Finansiering
  • Finansiell och operationell leasing

Delmoment

0. Introduktion till kursen Krediträtt

Utbildare Benny Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

1. SkuldebrevProva!

I delmomentet berör Benny skuldebrev.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

2. Revers

I delmomentet tar Benny upp reverser.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

3. Betalningsvillkor och ränta

I delmomentet går Benny igenom betalningsvillkor och ränta.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

4. Preskription

I delmomentet går Benny igenom preskription.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

5. Säkerhet

I delmomentet berör Benny säkerhet.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

6. Finansiering

I delmomentet tar Benny upp finansiering.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

7. Leasing

I delmomentet berör Benny leasing.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

8. Andra lagar

I delmomentet går Benny igenom fler lagar.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

9. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Krediträtt - med leasing, skuldebrev och ränta och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Krediträtt - med leasing, skuldebrev och ränta måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Krediträtt - med leasing, skuldebrev och ränta 890 1 1725

Kontakt