Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

HR och personal | Produktion och logistik | Verksamhetsutveckling | 1 timme och 24 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Maximera din kompetensutveckling med vår online utbildning. Hitta den perfekta kursen för dina mål och upptäck nya möjligheter.

I den här utbildningen får du lära dig hur du kan utveckla hela verksamheten genom att säkerställa, ta tillvara på och höja medarbetarnas kompetenser. Genom att kartlägga kompetensbrist och arbeta aktivt med medarbetarsamtal, kompetensanalyser, kompetensplaner, standardisering, visualisering, m.m. kan dina medarbetare och din organisation växa och utvecklas.

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

 • Människans roll
 • Strategiska frågeställningar
 • Kompetensbrist
 • Verksamhetsutveckling
 • Funktionsbeskrivning
 • Medarbetarsamtal
 • Kompetenssäkring
 • Kompetensanalyser
 • Kompetensöversikt
 • Olika slag av kompetensutveckling
 • Kompetensplaner
 • Standardisering och visualisering
 • Kompetensspindeln

Delmoment

0. Introduktion till kursen Kompetensutveckling

Utbildare Ronny Brandqvist presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

1. Människans roll

I delmomentet berör Ronny människans roll.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

2. Strategiska frågeställningar

I delmomentet tar Ronny upp strategiska frågeställningar.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

3. Kompetensbrist - roten till allt

I delmomentet förklarar Ronny hur kompetensbrist är roten till allt.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

4. Verksamhetsutveckling

I delmomentet berör Ronny verksamhetsutveckling.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

5. Funktionsbeskrivning

I delmomentet tar Ronny upp funktionsbeskrivning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

6. MedarbetarsamtalProva!

I delmomentet berör Ronny medarbetarsamtal.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

7. Kompetenssäkring

I delmomentet går Ronny in på kompetenssäkring.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

8. Kompetensanalyser

I delmomentet tar Ronny upp kompetensanalyser. Under extramaterial finner du Kompetensspindeln.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

9. Kompetensöversikt

I delmomentet tar Ronny upp kompetensöversikt.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

10. Olika slag av kompetensutveckling

I delmomentet berör Ronny olika slag av kompetensutveckling.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

11. Kompetensplaner

I delmomentet tar Ronny upp kompetensplaner.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

12. Standardisering och visualisering

I delmomentet går Ronny igenom standardisering och visualisering.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

13. Kompetensspindeln

I delmomentet berör Ronny kompetensspindeln.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

14. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Kompetensutveckling och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Kompetensutveckling måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Kompetensutveckling 836 1 2370

Kontakt