IT-säkerhet - GDPR ur ett tekniskt perspektiv

IT-säkerhet - GDPR ur ett tekniskt perspektiv

Arbetsmiljö och säkerhet | Data och IT | 2 timmar och 6 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig allt du behöver veta om IT-säkerhet och GDPR med vår onlineu tbildning. Förbättra din förståelse och skydda din verksamhet idag.

Syftet med utbildningen är att peka ut vägar framåt för att kunna uppfylla GDPR. I vissa fall är det processer som ska finnas på plats, i vissa fall är det teknik. I slutänden är det den enskilda organisationen som avgör om de uppfyller reglerna men det finns ett antal punkter att gå igenom som underlättar arbetet med att uppfylla GDPR. Dessa gås igenom i denna utbildning.

Relevanta nyckelord:IT-säkerhet, Dataskydd, GDPR, Säkerhetsrisker, Teknisk säkerhet, Nätverkssäkerhet, Kryptering, Användarbehörigheter

Uppdaterad/Granskad: 2024-06-13

Innehåll

 • Privacy och säkerhet
 • Säkerhetsarkitektur
 • Fyra grundprinciper inom teknisk GDPR
 • Enkel tillgång
 • Flyttbarhet av data
 • Rätt att bli bortglömd
 • Rätt att veta om intrång
 • Privacy by design, Pseudonymisering, Adekvat skyddsnivå
 • Vad är en identitet?
 • Säker identitet
 • Identitetssystem och administratörer
 • Riskanalyser
 • Risktriangeln
 • SDL - Security Development Lifecycle
 • Säkerhetstest
 • Kryptera data
 • Incidenthanteringsprocessen
 • Fördjupning av borttag
 • Baslinje
 • GDPR i framtiden

Delmoment

0. Introduktion till kursen IT-säkerhet - GDPR ur ett tekniskt perspektiv

Utbildare Jesper Kråkhede presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

1. Privacy och säkerhet

I delmomentet går Jesper igenom privacy och säkerhet.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

2. Säkerhetsarkitektur

I delmomentet går Jesper igenom säkerhetsarkitektur.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

3. Fyra grundprinciper inom teknisk GDPRProva!

I delmomentet tar Jesper upp fyra grundprinciper inom teknisk GDPR.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

4. Enkel tillgång

I delmomentet förklarar Jesper enkel tillgång.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

5. Flyttbarhet av data

I delmomentet berör Jesper flyttbarhet av data.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

6. Rätt att bli bortglömd

I delmomentet tar Jesper upp rätten att bli bortglömd.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

7. Rätt att veta om intrång

I delmomentet tar Jesper upp rätten att bli informerad om intrång.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

8. Privacy by design, Pseudonymisering, Adekvat skyddsnivå

I delmomentet berör Jesper privacy by design, pseudonymisering och adekvat skyddsnivå.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

9. Privacy by design

I delmomentet berör Jesper privacy by design.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

10. Pseudonymisering

I delmomentet berör Jesper pseudonymisering.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

11. Adekvat skyddsnivå

I delmomentet berör Jesper adekvat skyddsnivå.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

12. Vad är en identitet?

I delmomentet förklarar Jesper vad en identitet innebär i detta sammanhang.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

13. Säker identitet

I delmomentet förklarar Jesper hur en identitet kan vara säker.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

14. Identitetssystem och administratörer

I delmomentet tar Jesper upp identitetssystem och administratörer.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

15. Riskanalyser

I delmomentet tar Jesper upp riskanalyser.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

16. Risktriangeln

I delmomentet går Jesper igenom risktriangeln.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

17. SDL - Security Development Lifecycle

I delmomentet berör Jesper Security Development Lifecycle.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

18. Säkerhetstest

I delmomentet går Jesper igenom säkerhetstest.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

19. Kryptera data

I delmomentet berör Jesper kryptering av data.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

20. Incidenthanteringsprocessen

I delmomentet går Jesper igenom incidenthanteringsprocessen.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

21. Fördjupning av borttag

I delmomentet fördjupar Jesper området om borttagning.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

22. Baslinje

I delmomentet tar Jesper upp innebörden av baslinjen.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

23. GDPR i framtiden

I delmomentet berör Jesper framtiden för GDPR.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

24. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen IT-säkerhet - GDPR ur ett tekniskt perspektiv och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen IT-säkerhet - GDPR ur ett tekniskt perspektiv måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
IT-säkerhet - GDPR ur ett tekniskt perspektiv 930 1 2265

Kontakt