Förändringsledning

Förändringsledning

Ledarskap | 2 timmar och 10 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig allt om förändringsledning med en praktisk och effektiv online utbildning. Förbättra dina ledarskapsfärdigheter och få en konkurrensfördel idag.

Att arbeta som förändringsledare är en färdighet som ställer höga krav på hur du leder samt på de förutsättningar som du måste skapa för att lyckas med ett förändringsprojekt.

Utbildaren är en välrenommerad förändrings- och projektledare som rört sig mellan ett flertal olika branscher och inom myndighetsvärlden. I utbildningen delar hon med sig av sina erfarenheter och konkreta tips, för att du ska lyckas med ditt förändringsarbete.

Relevanta nyckelord: Ledarskap, Förändringsprocesser, Organisationsutveckling, Förändringsstrategier, Förändringshantering, Förändringskommunikation, Förändringsmodeller, Projekthantering

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Att driva förändringsprocessen
  • Hur reagerar människor på förändring?
  • Identifiera och hantera medarbetares reaktioner
  • Att ta rollen som ledare genom en förändring
  • Att kommunicera förändring
  • Verktygen
  • Att skapa trygghet och tydlighet i en förändring
  • Engagera medarbetare
  • Risker i förändringsarbetet

Delmoment

0. Introduktion till kursen Förändringsledning

Utbildare Liselotte Norén presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

1. En introduktion till förändringsledning

I delmomentet ger Liselotte en introduktion till förändringsledning.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

2. Förändringar

I delmomentet tar Liselotte upp förändringar.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

3. Processer och översikt

I delmomentet går Liselotte igenom processer och översikt.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

4. GruppenProva!

I delmomentet berör Liselotte gruppen.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

5. Förändringen i sin omgivning

I delmomentet går Liselotte in på hur förändringen påverkar omgivningen.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

6. Tips på användbara dokument

I delmomentet ger Liselotte tips på användbara dokument.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

7. Äga förändringen

I delmomentet förklarar Liselotte hur du äger förändringen.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

8. Erbjudande till marknaden

I delmomentet berör Liselotte erbjudande till marknaden.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

9. Ledarskapet

I delmomentet tar Liselotte upp ledarskapet.

 

Ta gärna del av Liselottes utbildning Projektledning - Grundkurs:

https://diplomautbildning.se/utbildning/projektledning-grundkurs-1

Ta gärna del av Anders Lindhs utbildning Ledarskap - Grundkurs:

https://diplomautbildning.se/utbildning/ledarskap-grundkurs

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

10. Förändringsledarens verktyg

I delmomentet går Liselotte igenom förändringsledarens verktyg.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

11. Intern information

I delmomentet går Liselotte igenom intern information.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

12. Förändringsledaren - alltid i ett sammanhang

I delmomentet tar Liselotte upp förändringsledarens sammanhang.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

13. Intressentanalys

I delmomentet tar Liselotte upp intressentanalys.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

14. Genomförandet

I delmomentet går Liselotte igenom genomförandet.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

15. Implementera

I delmomentet berör Liselotte hur implementering kan genomföras.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

16. Risker

I delmomentet tar Liselotte upp risker. Under extramaterial finner du utbildarens PDF med länkar.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

17. Mina bästa verktyg

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen och delar med sig av sina bästa verktyg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 10 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Förändringsledning och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Förändringsledning måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Förändringsledning 868 1 2370

Kontakt