Effektiv internkommunikation

Effektiv internkommunikation

HR och personal | Kommunikation | Ledarskap | 59 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra din företags interne kommunikation och öka effektiviteten med vår utbildning online i effektiv internkommunikation. Börja din resa idag!

Får du alltid som du vill? Vill du alltid det som andra vill att du ska vilja? Sannolikt inte och kanske ska det vara så också, men visst vore det bra om du kunde få dina medarbetare att lättare förstå vad du vill och varför de kan ha nytta av dina förslag? Visst vore det skönt om din chef alltid framförde sina önskemål på ett sätt som gör att du inte bara förstår vad du ska göra, utan också får dig att verkligen vilja göra det?

Vi kommunicerar mest hela tiden. Vi pratar, skriver textmeddelanden, har videomöten, skickar PM och mail. Ibland kommunicerar vi även genom att inte göra det. Allt sänder budskap på olika sätt. När internkommunikationen fungerar bidrar det inte bara till att jobbet flyter på mer effektivt, utan även till en trevligare arbetsmiljö och bättre förutsättningar för goda idéer och affärsutveckling.

Den här utbildningen ger dig konkret kunskap om varför viss kommunikationsteknik fungerar bättre än andra sätt. Det handlar om något så basalt och komplicerat som oss människor. Hur och varför vi agerar, kommunicerar och reagerar kan nästan alltid härledas till våra grundläggande mänskliga behov och drivkrafter. Förstår vi sambanden kan vi kommunicera smartare. En konkret utbildning med praktiska tips och övningar som ger dig möjligheten att praktisera kunskapen i din vardag direkt.

Relevanta nyckelord: Internkommunikation, kommunikation inom organisationen, kommunikationsstrategier, teamkommunikation, effektivt samarbete, kommunikation med kollegor, kommunikation mellan avdelningar, interna kommunikationsverktyg

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Effektiv kommunikationsteknik, vad innebär det?
  • Varför använda sig av säljande kommunikationsteknik när du inte jobbar med försäljning?
  • Varför fungerar viss kommunikationsteknik bättre än andra metoder?
  • De grundläggande mänskliga behoven, basen för att förstå sig själv och andra
  • Vad är det egentligen du vill? Hur du får fram ditt budskap på ett tydligt sätt
  • Konkret genomgång av grunderna i effektiv kommunikation som mottagaren kan ta till sig
  • Hur gör vi när vi helt enkelt inte förstår varandra?
  • Coachande kommunikation och förhållningssätt, ett verktyg för en mer effektiv vardag

Delmoment

0. Introduktion till kursen Effektiv internkommunikation

Utbildare Elise Slotte presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

1. Kapitel 1 - Säljande kommunikation - Sälj, en feltolkning

I delmomentet förklarar Elise varför hon anser att begreppet säljande kommunikation är relevant även ur perspektivet internkommunikation.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

2. Kapitel 1 - Kommunikationsteknikens grunder

I delmomentet delar Elise med sig av grundläggande kunskaper om internkommunikation.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

3. Kapitel 1 - Varför fungerar den här kommunikationstekniken?Prova!

I delmomentet förklarar Elise hur kommunikationstekniken fungerar och hur den därmed blir relevant.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

4. Kapitel 1 - Övning

I delmomentet delar Elise med sig av en reflektionsövning, som hjälper dig att lägga en grund för dina egna kommunikationsförutsättningar. Om inte dina egna grundläggande behov är tillfredsställda kommer inte heller din kommunikation att fungera så väl som den skulle kunna göra.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

5. Kapitel 2 - Vad är det du vill egentligen? - Vad är det du säljer?

I delmomentet går Elise in på vad det egentligen är som säljs.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

6. Kapitel 2 - Övning

I delmomentet delar Elise med sig av en övning, där du får reflektera över hur det ni säljer påverkar er internkommunikation. När du kommunicerar med dina medarbetare är det viktigt att ni förstår och är överens om vad det är ni erbjuder för värde på ert företag. Om en ekonomichef på en reklambyrå tror att ni säljer loggor, hemsidor och texter istället för värderingar, kundkontakter och känslotriggande budskap kan det vara svårt att förstå prissättningen på olika produkter.

Under extramaterial finner du övningarna som ingår i utbildningen.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

7. Kapitel 3 - Säljande kommunikationsteknik - Lyssna och fråga

I delmomentet berör Elise hur du får motparten att bli motiverad att göra eller vilja det som du vill, genom att du lyssnar och ställer frågor.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

8. Kapitel 3 - Förstå och ge

I delmomentet berör Elise vilken utmaning det kan vara att verkligen vilja förstå din motpart istället för att bevisa att du själv har rätt. Det är inte heller alltid lätt att hitta just det där värdet som gör att motparten blir motiverad att följa dina önskemål. Här får du några tips på vägen.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

9. Kapitel 3 - Komma överens

I delmomentet tar Elise upp hur nästan all kommunikation syftar till att förr eller senare komma fram till någon form av konsensus.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

10. Kapitel 3 - Övning

I delmomentet delar Elise med sig av en övning, där du får analysera din egen kommunikation. Den här övningen passar även utmärkt att göra tillsammans med hela teamet på en utvecklingsdag.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

11. Kapitel 3 - Coachande kommunikation

I delmomentet går Elise igenom coachande kommunikation. Du behöver inte vara coach för att behärska metoden.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

12. Kapitel 13 - Ett praktiskt exempel

I delmomentet visar Elise hur ett coachande förhållningssätt kan se ut, genom ett samtal med en vän som behöver hjälp med ett problem.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

13. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Effektiv internkommunikation och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Effektiv internkommunikation måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Effektiv internkommunikation 885 1 2585

Kontakt