Diplomerad mötesledare

Diplomerad mötesledare

Kommunikation | 1 timme och 9 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Få kunskapen och färdigheterna du behöver för att bli en framgångsrik mötesledare med vår diplomerande utbildning online. Lär dig allt om mötesledning!

I utbildningen Diplomerad mötesledare får du lära dig att använda mötet som ett strategiskt verktyg i din organisation. Utbildningen vägleder dig genom planering och förberedelser, genomförande och tillvägagångssätt för att skapa engagemang hos mötesdeltagarna samt metoder för att inleda, avsluta och följa upp mötet på ett professionellt sätt.

Du får även ta del av kommunikativa råd och lär dig att bemöta olika personligheter och utmanande beteenden, att förstå mötesdeltagarnas inlärningsstilar och hur du kan anpassa mötet utifrån detta samt vad du kan göra för att få tillbaka energin i mötet om ni råkar ut för energitjuvar. Utbildningen ger konkreta tips kring presentationsteknik, hur du använder hjälpmedel till din fördel och vad du bör tänka på för att skapa inspirerande miljöer och mötesformer.

Genom hela utbildningen finns tillgång till extramaterial med uppdrag, självskattningstest, tips, modeller och information samt de fyra e-böckerna En massa sätt att sabba ett möte - och 3 x fler sätt att bygga upp det på, Sluta hålla presentationer - börja ge!, När kroppen talar - hur du kan tolka människors kroppsspråk och bli en känsloläsare samt Lathund för dig som utbildar.

Relevanta nyckelord: Mötesplanering, mötesfacilitering, mötesprotokoll, möteskultur, presentationsfärdigheter, konflikthantering, feedback, kommunikation

Publicerad: 2017-02-15

Innehåll

 • Möteskultur
 • Mötet som ett strategiskt verktyg i organisationen
 • Att skapa gemensamma spelregler
 • Mötesplanering, syfte och mål
 • Att inleda och avsluta på rätt sätt
 • Att skapa engagemang och delaktighet
 • Icebreakers & Energizers
 • Att hantera olika personligheter och utmanande beteenden
 • Att förstå olika inlärningsstilar och att anpassa mötet
 • Presentationsteknik och kommunikationsråd
 • Verbal och icke-verbal kommunikation
 • Att använda hjälpmedel under mötet
 • Death by PowerPoint
 • Möblering och fysisk miljö som inspirerar
 • Att optimera virtuella möten
 • Mötesuppföljning
 • Åtgärdsplan

Delmoment

0. Introduktion till kursen Diplomerad mötesledare

Utbildare Caroline Murray Carlsson presenterar kursens upplägg. I extramaterialet finner du ett självskattningstest.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

1. Möteskultur

Utbildare Antoni Lacinai och Micke Darmell delar med sig av tankeväckande fakta om möteskultur.

Utbildare: Micke Darmell
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

2. Mötet som ett strategiskt verktyg

I delmomentet går Antoni och Micke igenom mer om möteskultur och vilken roll som möten har i en organisation. I extramaterialet finner du ytterligare information om ämnet.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

3. Uppdrag - Hur ser möteskulturen ut i din organisation?

I delmomentet går Caroline igenom ditt uppdrag.

Utbildare: Caroline Murray Carlsson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

4. Spelregler

I delmomentet går Antoni och Micke igenom spelregler för mötet. I extramaterialet finner du ditt uppdrag.

Utbildare: Micke Darmell
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

5. MötesplaneringProva!

I delmomentet förklarar Antoni och Micke varför du bör avsätta tid för mötesplanering. I extramaterialet finner du ytterligare tips på hur du skapar en agenda.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

6. Tydligt syfte

I delmomentet förklarar Antoni och Micke hur du formulerar ett tydligt syfte med mötet.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

7. Sätt rätt mål för mötet

I delmomentet tar Antoni och Micke upp hur målen hjälper mötesdeltagarna att fokusera. I extramaterialet finner du ytterligare tips avseende syfte och mål samt DUKAT-modellen.

Utbildare: Micke Darmell
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

8. Uppdrag - Formulera ett syfte med mötet

I delmomentet går Caroline igenom ditt uppdrag.

Utbildare: Caroline Murray Carlsson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

9. Skapa delaktighet och engagemang med rätt inledning

I delmomentet ger Antoni och Micke tips på hur du skapar engagemang och delaktighet genom att inleda mötet på rätt sätt.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

10. Metoder

I delmomentet ger Antoni och Micke tips på metoder som skapar delaktighet. I extramaterialet finner du ytterligare tips.

Utbildare: Micke Darmell
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

11. Icebreakers & Energizers

I delmomentet förklarar Antoni och Micke vad icebreakers och energizers innebär och när du kan använda dem. I extramaterialet finner du e-boken En massa sätt att sabba ett mötet - och 3 x fler sätt att bygga upp det på.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

12. Att avsluta mötet

I delmomentet delar Antoni och Micke med sig av tips på hur du kan skapa rutiner för att avsluta dina möten på ett bra sätt.

Utbildare: Micke Darmell
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

13. Uppdrag - Hur tar du emot dina mötesdeltagare?

I delmomentet går Caroline igenom ditt uppdrag.

Utbildare: Caroline Murray Carlsson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

14. Hantera olika personligheter och utmanande beteenden

I delmomentet beskriver Antoni olika personlighetstyper och ger råd kring hur du som mötesledare bör bemöta dem. I extramaterialet finner du ytterligare exempel på utmanande beteenden.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

15. Inlärningsstilar

I delmomentet går Antoni igenom fyra inlärningsstilar. I extramaterialet finner du ett självskattningstest som hjälper dig att avgöra vilken inlärningsstil som passar dig bäst.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

16. Uppdrag - Testa din inlärningsstil

I delmomentet går Caroline igenom ditt uppdrag. I extramaterialet finner du e-boken Lathund för dig som utbildar.

Utbildare: Caroline Murray Carlsson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

17. Nå fram med ditt budskap

I delmomentet delar Antoni och Micke med sig av tips på hur du ger bättre presentationer och hur du kan förbättra kommunikationen på dina möten. I extramaterialet finner du ditt uppdrag.

Utbildare: Micke Darmell
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

18. Vad signalerar du för känslor med dina gester?

I delmomentet ger Antoni exempel på vad du signalerar med ditt kroppsspråk. I extramaterialet finner du e-boken När kroppen talar - hur du kan tolka andra människors kroppsspråk och bli en känsloläsare.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

19. Använd hjälpmedel på mötet

I delmomentet förklarar Antoni hur du kan använda hjälpmedel under mötet.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

20. Death by PowerPoint

I delmomentet får du ta del av Andreas Olssons efterfrågade föreläsning Death by PowerPoint. I extramaterialet finner du tips kring olika hjälpmedel.

Utbildare: Andreas Olsson
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

21. Möblering och fysisk miljö

I delmomentet ger Antoni och Micke tips på inspirerande möbleringar.

Utbildare: Micke Darmell
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

22. Uppdrag - Fundera över dina egna hjälpmedel

I delmomentet går Caroline igenom ditt uppdrag.

Utbildare: Caroline Murray Carlsson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

23. Optimera dina virtuella möten

I delmomentet delar Antoni med sig av tips som optimerar dina virtuella möten. I extramaterialet finner du för- och nackdelar med virtuella möten samt ytterligare tips på vad du kan göra.

Utbildare: Antoni Lacinai
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

24. Uppdrag - A Conference Call In Real Life

I delmomentet får du ta del av en film. Ditt uppdrag är att reflektera över mötet. Vad hade kunnat göras bättre? Hur skulle du ha velat göra som mötesledare? Känner du igen något från virtuella möten som du själv har deltagit i?

Utbildare: Caroline Murray Carlsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

25. Uppföljning av mötet

I delmomentet förklarar Antoni och Micke hur du kan följa upp mötet. I extramaterialet finner du tips på vad du kan göra.

Utbildare: Micke Darmell
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

26. Uppdrag - Vad vill du göra efter nästa möte?

I delmomentet går Caroline igenom ditt uppdrag.

Utbildare: Caroline Murray Carlsson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

27. Din åtgärdsplan

I delmomentet förklarar Caroline hur din åtgärdsplan hjälper dig att omsätta kunskaperna från utbildningen i praktiken. I extramaterialet finner du ett nytt självskattningstest, som du kan jämföra med testet som du fyllde i under introduktionen, för att mäta din egen utveckling.

Utbildare: Caroline Murray Carlsson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

28. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildarna kursen. I extramaterialet finner du e-boken Sluta hålla presentationer - börja ge!

Utbildare: Micke Darmell
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Diplomerad mötesledare och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Diplomerad mötesledare måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Diplomerad mötesledare 516 1 2910

Kontakt