Den svenska mutlagstiftningen - Grundkurs

Den svenska mutlagstiftningen - Grundkurs

Juridik | 1 timme och 32 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli kunnig på den svenska mutlagstiftningen med vår grundkurs. Lär dig allt du behöver veta om detta viktiga ämne i denna onlineutbildning. 

Genom denna utbildning får du ökad förståelse för vad som kan betraktas som mutbrott enligt den svenska mutlagstiftningen. Utbildningen berör privat och offentlig sektor, vanliga frågeställningar och uppfattningar om vad som är tillåtet och inte tillåtet samt hur företag, kommuner och myndigheter kan gå tillväga för att skydda sig mot otillbörliga förmåner.

Relevanta nyckelord: Mutbrott, korruption, bestickning, penningtvätt, brottsbekämpning, rapporteringsskyldighet, utbildning och handledning

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Vad är en muta i praktiken?
  • Vad kan jag ge eller ta emot utan att riskera mutbrott?
  • Några praktiska exempel där risk för mutor kan föreligga
  • Skillnader mellan privat och offentlig sektor
  • Vad säger Brottsbalken om tagande eller givande av mutor?
  • Riskanalys inom det egna företaget, kommunen eller myndigheten
  • Hur kan företaget, kommunen eller myndigheten skydda sig mot otillbörligt agerande?
  • Vad säger Näringslivskoden?

Delmoment

0. Introduktion till kursen Den svenska mutlagstiftningen - GrundkursProva!

Utbildare Torbjörn Lindhe presenterar kursens upplägg och innehåll.

Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

1. Praktiska exempel del 1

I delmomentet ger Torbjörn praktiska exempel på tänkbara situationer och olika risker inom privat och offentlig sektor, för att öka medvetenheten om varför vissa förmåner är olämpliga och ibland även brottsliga.

Utbildare: Torbjörn Lindhe
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

2. Praktiska exempel del 2

I delmomentet fortsätter Torbjörn med att gå igenom praktiska exempel på mutsituationer.

Utbildare: Torbjörn Lindhe
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

3. Lagen del 1

Vad säger lagen om tagande och givande av mutor? I delmomentet beskriver Torbjörn gällande regelverk och tar upp frågor som vilka personer som är mer utsatta för risk för mutbrott, vad som gäller för förmåner som ges eller tas emot i utlandet samt vilka regler som gäller vid internationella affärer.

Utbildare: Torbjörn Lindhe
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

4. Lagen del 2

I delmomentet fortsätter Torbjörn med att gå igenom mutlagstiftningen.

Utbildare: Torbjörn Lindhe
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

5. Riskanalys

I delmomentet går Torbjörn igenom riskanalys.

Utbildare: Torbjörn Lindhe
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

6. Näringslivskoden del 1

Hur kan företag, kommuner eller myndigheter skydda sig mot otillbörlig påverkan? I delmomentet förklarar Torbjörn vad näringslivskoden innebär och vem som berörs av den.

Utbildare: Torbjörn Lindhe
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

7. Näringslivskoden del 2

I delmomentet fortsätter Torbjörn med att gå igenom näringslivskodens strängaste kapitel.

Utbildare: Torbjörn Lindhe
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

8. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar Torbjörn kursen.

Utbildare: Torbjörn Lindhe
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 32 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Den svenska mutlagstiftningen - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Den svenska mutlagstiftningen - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Den svenska mutlagstiftningen - Grundkurs 316 1 2805

Kontakt