Att leda i förändring utifrån kund, affär och människa

Att leda i förändring utifrån kund, affär och människa

Ledarskap | Verksamhetsutveckling | 2 timmar och 52 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en självsäker ledare i förändring med denna utbildning online. Lär dig kraftfulla strategier för att leda med framgång nu.

Den här utbildningen riktar sig till dig som vill utveckla din förmåga att leda, driva och förankra en förändring mot full effekt. Din dröm är en gemensam prioritering med fullt engagemang utifrån helhet, kund och affär. Du nöjer dig inte med att gå i mål utan vill se effekten!

Forskningen visar att 70 procent av alla uppstartade initiativ i en förändring inte når målen. Ska vi lyckas nå full effekt behöver en förändring i strukturen förankras i kulturen och vise versa. Vi behöver också åstadkomma resultat utifrån ett helhetsperspektiv. Därför erbjuder den här utbildningen dig verktyg för att leda, driva och förankra en förändring utifrån helheten. Du lär dig kombinera angreppssätt baserat på metodiker inom affärsarkitektur, förändrings- och innovationsledning, team- och ledarskapsutveckling.

Efter utbildningen vet du hur du tar dig an förändring utifrån ett helhetsperspektiv och strategisk samverkan mellan kund, affär och människa. Du förstår hur du kan låsa upp genvägen till full effekt med hjälp av den strategiska nyckelknippan. I handen har du en konkret handlingsplan för att driva just dina förändringar i mål på hemmaplan!

Relevanta nyckelord: Förändringsledning, strategi, affärsutveckling, kundbehov, marknadsföring, organisationsutveckling, förändringskommunikation, ledarskap

Publicerad: 2015-11-17

Innehåll

 • Strategisk samverkan - samspel mellan struktur och kultur
 • Målstyrning och verksamhetsplanering
 • Att enas om strategisk riktning
 • Prestation och samverkan
 • Att hantera oväntade händelser och hålla liv i den planerade förändringen
 • Att utveckla utifrån kund- och affärsvärde
 • Kundens resa
 • Den strategiska kartan
 • Strategisk uppföljning
 • Att skapa en konkret handlingsplan
 • Användningsområden och att omsätta kunskapen i vardagen

Delmoment

1. Strategisk samverkan - kund, affär och människor i förändringProva!

I det inledande delmomentet presenterar Cilla Byström och Maria Vidmo kursens innehåll och upplägg. De ger en introduktion till att få ut full effekt av förändring genom samspelet mellan struktur och kultur. Du får även ta del av hur du låser upp genvägen till målet med hjälp av de fem nycklarna i den strategiska nyckelknippan.

Utbildare: Cilla Byström
Längd: 28 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 52 minuter)

2. Leda och bereda förändring utifrån förutsättningar

I delmomentet får du lära dig att hantera oväntade händelser som står i vägen för den planerade förändringen. Du får också tips på hur du håller liv i förändringen, får med dig människorna på resan och får beslut att landa i tänkt riktning.

Utbildare: Maria Vidmo
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 52 minuter)

3. Dela kunskap och enas om hur vi bäst presterar

I delmomentet lär du dig att bygga en plattform för prestation och samverkan samt ringa in teamets fulla förmåga ur likheter och olikheter. Du får också inblick i att pricka mål genom strategisk samverkan, hur du använder målet som styrmedel för teamets konstellation.

Utbildare: Cilla Byström
Längd: 27 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 52 minuter)

4. Enas om den strategiska inriktningen del 1

I delmomentet får du lära dig hur du utifrån ett kundperspektiv tar fram en mission och vision, strategiska områden och ett erbjudande. Du får också lära dig att ta fram värderingar utifrån företagets förmågor.

Utbildare: Maria Vidmo
Längd: 20 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 52 minuter)

5. Enas om den strategiska riktningen del 2

I delmomentet får du lära dig om målstyrning och verksamhetsplanering för att skapa hållbart resultat ur delaktighet. Du får även lära dig att väcka liv i den strategiska kartan, ett kommunikationsmedel som underlag för att upptäcka målkonflikter, prioritera och fatta beslut.

Utbildare: Maria Vidmo
Längd: 24 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 52 minuter)

6. Utveckla utifrån kund- och affärsvärde

I delmomentet får du följa kundens resa och lära dig hur du kan ta fram genvägen till en bra affär och en nöjd kund. Hur du kan lägga kraft och energi på rätt saker och få resten att flyta på.

Utbildare: Cilla Byström
Längd: 20 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 52 minuter)

7. Följa upp, lära och tänka nytt

I delmomentet får du ta del av strategisk uppföljning utifrån förväntat och oväntat resultat och reaktion. Då får angreppssätt för att dela insikt, testa nytt och justera planen samt för att enas om effekten och fira.

Utbildare: Maria Vidmo
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 52 minuter)

8. Summering av kursen, handlingsplan för din förändring

I det avslutande delmomentet summerar utbildarna kursen och delar med sig av insikter om lärdomar och användningsområden. Du får även tips kring hur du omsätter ny kunskap i vardagen och skapar en konkret handlingsplan.

Utbildare: Cilla Byström
Längd: 22 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 52 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Att leda i förändring utifrån kund, affär och människa och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Att leda i förändring utifrån kund, affär och människa måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Att leda i förändring utifrån kund, affär och människa 265 1 3020

Kontakt